Sustainability

Lèirsinn seasmhachd

Lèirsinn seasmhachd Dleastanas sòisealta corporra

Tha sinn a ’creidsinn gum bu chòir beatha dhaoine a bhith air a shaidhbhreachadh bho bhith ag obair dha agus còmhla ri Micen. Bheir sinn air ais dha na coimhearsnachdan far a bheil na daoine againn a ’fuireach agus ag obair, agus tha ar prìomh luachan air an geàrr-chunntas ann an dà fhacal - earbsa agus spèis. Tha buill na sgioba againn earbsach airson iomairt a dhèanamh, ceistean fhaighneachd agus a bhith dàna. Tha sinn a ’toirt urram dha chèile mar dhaoine fa leth, tha sinn a’ toirt urram don phlanaid a tha sinn a ’meas, agus bidh sinn a’ dèiligeadh gu cothromach ris a h-uile neach-ùidh agus com-pàirtiche.