Seasmhachd

Sealladh Seasmhachd

Lèirsinn Seasmhachd Dleastanas sòisealta corporra

Tha sinn den bheachd gum bu chòir beatha dhaoine a bhith air a bheairteachadh le bhith ag obair dha agus còmhla ri Micen.Bheir sinn air ais dha na coimhearsnachdan far a bheil na daoine againn a’ fuireach agus ag obair, agus tha geàrr-chunntas air na prìomh luachan againn ann an dà fhacal – earbsa agus spèis.Tha earbsa aig buill na sgioba againn iomairt a ghabhail, ceistean fhaighneachd agus a bhith dàna.Tha sinn a’ toirt urram dha chèile mar dhaoine fa-leth, tha sinn a’ toirt spèis don phlanaid air a bheil sinn a’ meas, agus bidh sinn a’ dèiligeadh gu cothromach ris a h-uile neach-ùidh agus com-pàirtiche.